Екип

Счетоводна къща Актив Консулт - ТА разполага с висококвалифициран екип от специалисти с висше образование, които притежават богат практически опит в разрешаването на казуси в сферата на счетоводното и данъчното законодателство. Ние разполагаме с нужните знания и опит, за да предложим ефективни счетоводни услуги и данъчна защита, както и финансово-счетоводна експертиза и финансов одит.

Професионалните счетоводни услуги, осигурявани от счетоводна къща Актив Консулт - ТА, спомагат за избягване неправилното прилагане на счетоводни принципи при изготвяне на финансовите отчети на обслужваните дружества.

Нашите специалисти извършват обработка на документи, изготвяне на справки, декларации и финансови отчети, и представляват клиентите пред различни институции като НАП, НОИ и НСИ и представят в срок, изискваните от институциите документи.

Екипът ни следи промените в българското и европейското законодателство, усъвършенства своята квалификация чрез допълнително обучение, семинари и конференции, за да сме в крак с новостите в областта на счетоводното и данъчното законодателство и да защитаваме интересите на нашите клиенти.

Представяме Ви:

Валентин Тодоров – съдружник и управител на дружеството

Дипломиран магистър по икономика в Университета за Национално и Световно стопанство и придобита квалификация по счетоводство и финансов контрол.

С дългогодишен практически опит в областта на финансовия контрол, финансово-счетоводните анализи и цялостни ревизии на предприятия. От 1993 г. до момента предоставя професионални счетоводни услуги на предприятия, както и услуги в областта на данъчното облагане и осигуряването. Участник в няколко независими финансови одита като член на одиторски екип.

От 2001 г. е вписан  в списъка на независимите съдебни експерти в РБългария. Работи в областта на финансово- икономически и съдебно-счетоводни експертизи в Софийски Градски Съд  и Софийски Районен Съд.

„ВИП ИНВЕСТ” ООД, представлявано от управителя Пламен Ангелов

 Дружеството се ръководи от Пламен Кирилов Ангелов – Дипломиран Експерт-Счетоводител, вписан в регистрите на ИДЕС от 1995 година.

Дейността на дружеството е в областта на: организиране на счетоводното отчитане на предприятия; независим финансов одит на финансови отчети на предприятия  в секторите: здравеопазване, хазарт и микропредприятия; консултантски услуги  в областта на счетоводството, данъците и инвестициите и внедряване на счетоводен софтуер.