Официален сайт на счетоводна къща Актив Консулт - ТА!

Той е създаден с цел максимално да улесни контактите ни с Вас – нашите клиенти.

Тук ще научите повече за нас и затова как ние работим за Вас и спокойствието на Вашия бизнес.

Актив Консулт - ТА ООД е бенефициент по проект № BG16RFOP002-2.073-14248-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Повече прочетете тук.

Счетоводна къща Актив Консулт – ТА ООД е основана през 2012 г. от екип квалифицирани счетоводители. Целта ни е да предложим на нашите клиенти професионални счетоводни услуги – абонаментно обслужване и еднократни услуги, счетоводни и данъчни консултации, ТРЗ и осигуряване, услуги свързани с Търговски регистър, представителство и защита пред институциите на разумни цени.

В екипа имаме професионалисти с многогодишен опит в областта на финансово-счетоводните експертизи и финансовия одит. Оценката, която ще получите в областта на финансово-счетоводна експертиза и одита на финансовите си отчети, е независима и обективна.

Счетоводна къща Актив Консулт - ТА предлага услуги както на новорегистрирани, така и на съществуващи български и международни компании от различни сфери на икономиката.

Дейността ни е съобразена с последните изисквания на нормативната база, уреждаща стопанската дейност на предприятията и е в съответствие с разпоредбите на българското счетоводното, данъчното, трудовото и социалното законодателство.

Услугите, които предлагаме са в съответствие с изискванията на:

a/ националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, с които се постига пълна завършеност на националното счетоводно законодателство в условията на пазарна икономика, унифицирано прилагане на възприетата международна терминология, кагато те са приложими за дружества отчитащи се по НСФОМСП и

б/ международните стандарти за финансово отчитане приети от Европейския съюз, тълкуванията на МСФО, когато те са приложими за дружества отчитащи се по МСФО.

Счетоводна къща Актив Консулт - ТА предлага услуги и на физически лица, и на физически лица, упражняващи свободна професия.

Нашият екип се стреми да предложи решения, които спестяват пари, време и усилия. Използваме в максимална степен електронни услуги за комуникация с клиентите и предоставяне на информация към съответните институции.

Предимството да изберете счетоводна къща Актив Консулт – ТА:

а/ комплексно счетоводно обслужване, съобразено с актуалните промени в счетоводното, данъчното и трудовото законодателство и прецизност в работата;

б/ прецизност в работата;

в/ независими и обективни финансово-счетоводни и одиторски консултации;

г/ индивидуален подход към всеки клиент;

д/ коректност и конфеденциалност,

е/ добро съотношение между цена на предоставяната услуга и нейното качество.

Нашият опит

Нашият екип има опит в различни сфери на стопанския живот: производство, търговия, туризъм, транспорт, строителство, консултантски услуги, свободни професии.

Очакваме Ви! Не се колебайте да се свържете с нас.