Новини

IT секторът в България расте с 20-30% годишно

Секторът на информационните технологии в България се разви много и наистина расте с над 20%-30% годишно, като се очаква скоро да се превърне в структуроопределящ отрасъл.

Източник: www.investor.bg